Foto: Pieter Harwijne

Privacyverklaring

Vrienden

Educatie

Kinderfeestjes

Contact

Kinderen

Museuminspecteur

FRUIT & BEESTJES

Educatie voor basisonderwijs, groepen 6-7 en 8 en vmbo 1 en 2e jaar


Nu er steeds meer aandacht is voor het feit, dat de wereld waarin wij leven, leefbaar moet blijven voor onze kinderen, kunnen musea in het algemeen een goede en voor iedereen begrijpelijke informatie bron zijn.  Door middel van goede en voldoende informatie kan de mens en in het bijzonder de volgende generatie de toekomst van de wereld meer positief tegemoet zien. Om hieraan een klein handvat te geven, heeft Fruitteelt Museum Kapelle de les ‘Fruit & Beestjes’ ontwikkeld.


‘Fruit & Beestjes’ is een les die gaat over de invloeden van insecten op fruit, als voedsel voor de mens.

De les is voor elke leerling te volgen maar is ook best pittig. In deze les worden 14 insecten in de spotlights gezet.

Het zijn deze insecten die rond en in het huis leven.

De les is opgedeeld in 4 gelijke delen met tussen deel 2 en 3 een pauze.


Deel 1. Behandelt de aanwezige kennis die de leerlingen bij binnenkomst van zichzelf paraat hebben. De leerlingen kunnen door hun meegebrachte kennis vragen beantwoorden die later onder begeleiding van de educatiemedewerkers door hunzelf worden nagekeken.


Deel 2. Hier gaan de leerlingen in de museumtuin in groepjes ontdekken wat er nodig kan zijn om de insecten positief of negatief voor het fruit te beoordelen en of te be´nvloeden.

Bij slecht weer of werkzaamheden die het tuinbezoek niet mogelijk maken, wordt op een alternatieve manier de lesstof aan de leerling aangeboden in de vorm van een PP presentatie.


Deel 3. Aantekeningen maken. De informatie van 14 insecten komt op PP presentatie in woord en beeld naar de leerlingen. Dit is het moeilijkste deel van de totale les. De leerling moet aantekeningen gaan maken terwijl de lesstof langzaam  aan hen voorbij gaat. In dit gedeelte is de leerling individueel aan het werk.


Deel 4. De quiz. Het laatste onderdeel. Hierbinnen moeten de leerlingen geheel op zichzelf vanuit hun kennis keuzes gaan maken. Waar of niet waar. Wetenswaardigheden over fruit en insecten die hierdoor in een ander daglicht komen te staan. Er wordt een feit neergelegd. Hierop rust een stelling. Deze stelling is waar, of niet waar.


Na onderlinge evaluatie gaan de leerlingen  terug naar school. De leerkracht ontvangt een speciale lesverwerking die aansluit op de opgedane kennis. Het is aan te bevelen deze lesverwerking met de leerlingen te behandelen.


Home

Museumcollectie

Informatie

Groepsarrangementen

Activiteiten

Museumtuin

Klik hier voor meer informatie over hoe je museum inspecteur kunt worden