Informatie

Home

Tijden en prijzen

Museumcafé

Museumwinkel

Jaaragenda

Vrienden

Contact

Groepsarrangementen

Activiteiten

Museumtuin

Museumcollectie

Kinderen

Nieuws

Privacyverklaring

Gezond voedsel: Vitaal toekomstbestendig platteland


Maandag 29 oktober 19.30 uur tot ca. 21.45 uur geeft de heer Peter Leendertse (Adviseur CLM, Centrum voor Landbouw en Milieu) een lezing in het Fruitteeltmuseum.


De land- en tuinbouw is hard op weg zich te ontwikkelen tot een duurzame bedrijfstak die naast voedsel ook groene diensten produceert. Bij dit veranderingsproces speelt de CLM al meer dan 30 jaar een stimulerende en ondersteunende rol.


Het Fruitteeltmuseum heeft de heer Leendertse gevraagd om een lezing te komen geven over deze actuele thematiek, omdat het museum voor zichzelf ook een rol ziet in de toekomst van de fruitteelt.


Het CLM heeft twee doelstellingen:

Bevorderen van een duurzame land- en tuinbouw met verbrede functie.

Verbeteren van de relatie tussen landbouw en samenleving.

 Aandacht voor een schone omgeving: water, bodem, lucht.

 Natuurlijke hulpbronnen sparen, zoals water en energie.

 Natuur en landschap versterken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de soortenrijkdom op en rond een bedrijf. Of door het behoud van heggen en kavelpatronen.

 Rekening houden met de behoeften van de samenleving. Zoals eerlijke prijzen, gezond voedsel en zorg voor dierenwelzijn.


De kosten voor het bijwonen van de lezing zijn €5,00. Er zijn geen kortingen van toepassing.

Het museum is geopend vanaf 19.15 uur.