Foto: Pieter Harwijne

Privacyverklaring

Vrienden

Educatie

Kinderfeestjes

Contact

Kinderen

Museuminspecteur

Leerdoelen voor de les : Fruit en beestjes.


A.     Analyserend vermogen: leerlingen zijn in staat kennis te nemen van fruit en insecten. De leerlingen leren het verschil tussen de insecten die goed en die niet goed zijn voor het fruit aan de hand van een Power Point die interactief wordt aangeboden.

( kerndoel 54)


B.     Receptief vermogen: het programma is aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Door gebruik te maken van voorbeelden en opdrachten wordt de belevingswereld van het kind optimaal gestimuleerd. Dit komt vooral door de zoektocht en het onderling overleg van de leerlingen, hierdoor wordt ook het geheugen gestimuleerd.

( kerndoel 54)


C:    CreŽrend vermogen: de leerlingen werken aan creatieve opdrachten.

( kerndoel 56)


D:    Reflectief vermogen: de zoektocht door de tuin naar het aantal voorwerpen wordt door onderlinge communicatie vergeleken en verduidelijkt. In de les reflecteren we met de leerlingen over het doel van de voorwerpen. Het reflectief vermogen en de taalvaardigheid worden hierdoor gestimuleerd.

( kerndoel 55)


Leerdoelen


A – De leerlingen zijn in staat duidelijke weergave te geven van de schade aan het fruit door de diverse insecten.


B – De leerlingen leren door voorbeelden de positieve en negatieve gevolgen voor het fruit.


C – De leerlingen werken aan opdrachten. De creativiteit van de leerlingen wordt aangesproken bij het afsluitspel. De cognitieve aansturing vindt plaats in drie fasen. De ophaalfase, de tussenfase en de antwoordfase. Deze verhogen de creativiteit van de leerlingen.


D – De leerlingen vertellen in hun eigen woorden wat ze in de les gehoord gezien en beleefd hebben.Home

Museumcollectie

Informatie

Groepsarrangementen

Activiteiten

Museumtuin

Klik hier voor meer informatie over hoe je museum inspecteur kunt worden