Collectie

Bibliotheek

Vaste expositie

Museumcollectie

Museumtuin

Home

Informatie

Groepsarrangementen

Kinderen

Activiteiten

Contact

Foto:
Kersenboomgaard, Tholen

Vrienden

Wisselexpositie


Collectie

De collectie van het museum omvat zo'n 1200 voorwerpen en groeit jaarlijks.

Een willekeurige greep in de huidige collectie: entwaspot - rugnevelspuit - plukmand - plukslee – musterd - kruiwagen voor vatspuit - spuitriet - spanzaag - wissenmes - sorteerplankje - snoeibeitelstok - spreeuwenratel - lijmband - spanzaag - bakfiets etc.

Verder zijn er objecten die met de biologische bestrijding van plagen te maken hebben, waarvoor vogels, sluipwespen, roofmijten en dergelijke worden gebruikt.In de collectie komen daarnaast voorwerpen voor die uit de bijenteelt afkomstig zijn.

Bijen, maar ook hommels zijn immers belangrijke helpers bij de bestuiving van fruitteeltgewassen.

Met weckketels, vruchtenpersen en schilmachientjes besteedt het museum aandacht aan het thuis verwerken van fruit.

Uit het fruitteeltonderwijs zijn diverse oude lesmaterialen in het museum te zien, zoals unieke maquettes van snoeivormen van fruitbomen.


Schenkingen

Wanneer u overweegt voorwerpen, afbeeldingen etc. aan het museum te schenken: zie hier voor meer info